“Före”bild

Bilden före etableringen av 4500 Blåbärsplantor!