Grävda diken, skall snart fyllas i med Torv

Grävda diken, skall snart fyllas i med Torv