Markarbetet klart

Vatten, frostskydd, grävning samt torven är på plats