Jätteblåbär


Jätteblåbär

Jätteblåbär (Vaccinium corymbosum) är ett bär som växer på buskar som är mellan 100 cm och upp till 200 cm höga.
Dessa bär kallas Jätteblåbär men har också andra namn, Amerikanska blåbär, trädgårdsblåbär, blåbär osv. Vi har valt att kalla dem för blåbär och jätteblåbär.

Fördelen med dessa högväxande blåbärsbuskar är att du inte behöver plantera fler olika sorter för att få en bra pollinering, det räcker alltså med en sort och eller en buske. Men du får däremot större skörd/buske om du har fler buskar, detta för att vid blomning kan fler buskar locka till sig fler humlor och pollineringen blir då bättre.

Blåbär är en surjordsväxt vilket betyder att den växer bäst i sur jord (Lågt pH värde i marken). Jätteblåbär vill ha mycket sol och om man planterar i en rad ska raden stå i nord sydlig riktning. Busken behöver vattnas ordentligt i början och behöver efter det vattnas kontinuerligt så att inte busken torkar ut.

Vill man gödsla kan man göra detta med till exempel Ammoniumsulfat som innehåller kväve och svavel vilket medför att växten växer och att marken blir surare av svavlet. Detta gödselmedel och planteringsanvisningar får ni med när ni köper blåbärsbuskar av oss.

 

Plantering:

På grund av att blåbär är en surjordsväxt ska plantan planteras på en sur och lätt jord, vilket vill säga sandjord. För att få bästa förutsättningarna för plantan ska du vid plantering gräva ett stor hål på 40 cm djupt och 50 cm i diameter. Hålet vattnar du sedan upp ordentligt, i hålet tillsätter du sedan ogödslad Torv, rhododendronjord eller bark och flis från barr träd beroende på va du får tag på. Torven är att föredra då du lätt köper den i en trädgårdshandel. Denna jord är optimalt för surjordsväxter att växa i och du ska efter detta blöta upp jorden ordentligt. Planterar du i torv ska du efter bevattning röra om i gropen och sen vattna igen, för att på så sätt blöta ned så mycket som möjligt.
I gropen planterar du sedan busken, plantera då ned hela jordklumpen. Och slutligen vattnar du din nyplanterade blåbärsbuske.

här planteras sorten BlueCrop

 

 

Skötsel:

Bevattning är viktigt så att aldrig busken torkar ut, jorden ska hela tiden vara fuktig. Gödsling kan göras om så behagar, använd då rhododendron gödning alternativt ammoniumsulfatet som medföljer då ni köper buskar av oss. gödsling ska ske på nyplanterade buskar 2 gånger, en halv matsked på våren när knopparna slår ut, och en halv matsked mellan  6-8 veckor efter den första givan. Dock aldrig senare än midsommar. Klippning, som privatperson räcker det med att klippa upp sin blåbärsbuske så att inga grenar växer längst med marken. Klipp också grenar som går igenom hela busken, samt de som dött eller blivit för gamla och inte ger några bär.
Ogräset ska också bort från busken, lämna gärna ogräsfritt i det hålet du planterat busken i. Var försiktig vi rensning, då blåbärsrötterna är mycket grunda.

 

Är du eller ska du bli en blåbärsodlare med fler buskar ska dessa skötas på ett litet annat sätt för att underlätta produktion. Tveka då inte att ringa eller höra av dig så kan vi berätta närmare.