Logisk odling!

Blåbärsgården erbjuder Logiskt odlade blåbär!

Företaget odlar inte konventionellt, vi odlar inte ekologiskt – vi odlar Logiskt!

Vad menar vi med logiskt odlade blåbär? jo precis som många experter tror vi att det inte går att odla varken konventionellt eller ekologiskt i längden. Man måste ta det bästa ur två världar och samarbeta för att bygga upp ett starkt odlingssätt som håller i längden.

Vår vision är alltså att få ut en så stor skörd som möjligt /ha, med en så liten skada som möjligt på naturen.

Detta gör vi för att förbättra skörd och spara på naturen: Vi använder oss av handels-gödselmedel, för att på så sätt kunna lägga exakt den mängden gödsel som behövs. Vi sprider inte ut gödsel överallt på fältet, vi lägger ut gödseln för hand till varje buske. På detta sätt tillför man allt till busken och mindre gödsel urlakas. Handelsgödsel används för att så stor mängd av gödslet ska komma till användning för busken, för att på så sätt inte gödsla vattendrag eller liknande. För att undervika övergödning tar vi ständigt jord- och bladanalyser. Med hjälp av dessa metoder kan vi hela tiden ge exakt den mängden som busken behöver.
Rensningen i busken sker enbart för hand, då detta ger det bästa resultatet. Runt plantorna fräser vi med en fräs. Maskinen kan med fördel gå ut och in mellan plantorna av egen maskin. På detta vis får vi tillräckligt bra kontroll på ogräset samtidigt som vi minimerar skadan på naturen.
På vårt nya gärde har vi också installerat droppbevattning, vilket vi kommer göra på det gamla fältet inom kort. Detta gör att vi behöver mindre el för att vattna blåbärsbuskarna, och vi kan ge en mindre giva med vatten oftare. Vilket också leder till att vi behöver mindre vatten/ ha, på grund av att vi inte behöver vattna mellanrummel mellan raderna.