Nyplantering

BILD: Alexander Tervasmäki

4500 buskar är nu planterade!

 

 

 

 

 

 

I slutet av Augusti 2011 började vi att utöka vår odling, detta för att efterfrågan på våra bär har ökat så mycket att vi inte längre klarar av att leverera bär till våra kunder.

INFO: Utökningen blev ca 4500 buskar. Buskarna som planteras är av sorterna Vaccinium corymbosum “Reka” och två nya sorter som heter “F100” och “Hort blue poppins.

Markarbetet: Börjades i Augusti och blev klar i November. Markarbetet innefattar, Grävning, installation och dragning av bevattningsanläggning, installation och dragning av frostskyddsanläggning, uppsättning av stolpar till frostskydd samt igenfyllning av torv där vi grävt.

Vi gräver då diken som är 50 cm breda och 30 cm djupa, mellan raderna är det 4 meter cc. Dessa diken fyller vi sen med torv som vi sedan planterar blåbärsbuskarna i.

Plantering: planteringen blev färdig våren 2012, utöver plantering så satte vi också upp staket runt hela odlingen för att hålla rådjur och hare utanför odlingen.